...

Софрониево


Дъще, моя дъще - популярна влашка песен


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Дъще, моя дъще - популярна влашка песен

Автори/Информатори:

Изпълнява женска певческа група към НЧ "Пробуда 1927"