...

Проект „Карта на времето” Създаване на Дигитален архив на регион Враца – ХХ век – история, култура, бит и традиции, забележителности

Цел на проекта е издирването, събирането и документирането на бита, историята и традициите, културната и родова памет на селищата от регион Враца като принос към документирането на културното наследство на района и общобългарското краезнание. Обхваща 123 населени места от общините: Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин. Включените в сайта „Карта на времето” документи са част от създадения дигитален архив на регион Враца – ХХ век – история, култура, бит и традиции, забележителности - Автентична „картина” на живота на всяко от населените места (текст, звук, фотография) на регион Враца. Ценни записи, документи и фотографии излизат от забвението, за да бъдат опазени и показани - представени по най-добрия, общодостъпен начин, за да разкрият пред съвременника „житието” на един от най-колоритните и интересни, но и в същото време един от най-бедните и обезлюдени днес региони на България. Магията на словото, на песента, на традицията. Красотата и лечебната сила на природата. Простичките покъртителни човешки послания в лични истории и разкази по снимки. Панорама на един свят, който вярва в живота на общността, в Божията благословия и пътя на светлината.
        По изграден график събраните традиционни книжни документи бяха подготвени за дигитализация и в зависимост от тяхното количество, състояние, принадлежност (собственост) и т.н., ще бъдат дигитализирани и част от тях описани в електронна база данни на Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца и включването им с отворен достъп в дигиталната библиотека. Краеведските сбирки и албуми на читалищата от региона са първите дигитални обекти, които са включени в сайта „Карта на времето”. Така ще бъдат опазени (особено по селата от региона, трайно обезлюдяващи в последните десетилетия, където често са унищожавани от нехайство, липса на знание за значимостта им или просто оставяни в обезлюдените къщи на съда на времето), но и популяризирани. Поставено е началото на систематично подреждане на дигиталните документи и записите, така че да бъде изграден единен Дигитален архив на културното наследство на региона, с възможност да бъде допълван и актуализиран.
        Основна цел на този уеб сайт: www.kartanavremeto-vratsa.org е да систематизира и предостави до широк кръг потребители информацията и ресурсите на събраните по проекта „Карта на времето - дигитален архив на регион Враца XX век”. Записват се в 3 формата: снимки (към всяка снимка да има текст), аудио, текст и видео.