Из читалищния архив и личните архиви на читалищни дейци, събрани от секретаря Офелия Спа...

Софрониево


Из миналото на Софрониево - ХХ век - фоторазказ


Категория : Фотоархив
photo

Из миналото на Софрониево - ХХ век - фоторазказ

Из читалищния архив и личните архиви на читалищни дейци, събрани от секретаря Офелия Спасова по време на нашата теренна обиколка през м. февруари и март на 2017 г.