Малки Истории

Докато разказват, хората често вмъкват, така – между другото, в пътеката на голямата история, една или няколко малки истории – миниатюри, разказ в разказа – няколко изречения, казани в отговор на мой въпрос, пояснение или просто хрумка. Наричам ги „бисери”…

Докато разказват, хората често вмъкват, така – между другото, в пътеката на голямата история, една или няколко малки истории – миниатюри, разказ в разказа – няколко изречения, казани в отговор на мой въпрос, пояснение или просто хрумка. Наричам ги „бисери”…