Игнатица


Петровден


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Три оброка на Петровден

Три оброка на Петровден почитат в Игнатица.

Оброк на Петровден в селото на Ливадища – Горната махала. Два оброчни знака – стар кръст (0,40/0,40 м) и подновена плоча с три релефни кръста на лицевата страна и надпис: „ДАР НА СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ ОТ МАХАЛА ЛИВАДИЩА”.

След обредното заораване за от чума и пренасяне за първи път жертва – черен овен на Петровден преди три столетия, както гласи легендата, започнал всяка година да се дава курбан. „Но с течение на времето кръстът бил засипан от порой, махнали го и се забравил. Не правели вече курбан на Петровден (Вутов 2003: 387). „Кръста – аз бех дете, беше го в земята затлачило – там, там си го намерихме. И го правиха некога, като дете помна, че го правеха. Намериха го там родителите ми – ние живеехме горе, в една махала и там (на Ливадище) дойдохме да правим къща – като дете, още не ходех на училище. Правеха го до към 1958... И 1989 г. аз реших а го възстановим. Направихме една нова плоча и оттогава не сме го прекратявали” (ГДИ).

Оброкът днес е поддържан от Горната махала. Общата трапеза се реди на маси от читалището, изкарвани специално за празника на мястото при оброка. „Колим си – може женско, може мъжко. На пости – сега се пада в сряда, постно – бобени чорби, ама аз кога ми е ред съм правил и рибени чорби – два пъти”. Махалата – там, ливадище се казва, се редуваме. Ма тука от десетина години стана, го правиме с бившия кмет. Кога не е постно – овца обикновено. Овца или овен – какво намерим. И от къщите са носи „принос”му казваме – секи носи картофи – почва да има тогава пресни, магданоз, лучец. Секи носи по нещо от махалата. И друго са докупува. То на сички оброци така са прави. На кръста са прави венец, цветята – който е донесъл и котката на попа там са остава, и свещите – да догорат” (ГДИ).

Оброк на Петровден на махала Габровница. Някога голяма махала, с основно училище, от която днес са останали малко обитаеми къщи. Оброкът е покрит с навес „като парклисче – човешки ръст височина”, което преди 7-8 години е препокрито и подновено пак на доброволни начала – човек от махалата дал гора и материал. Каменното кръстче е боядисано в черно и поставено в средата на измазана и белосана ниша под покрит с цигли покрив. Парклисчето е до пътя в страни от бившето училище, в двора на което може да се види красиво вековно дъбово дърво.

Оброк на Петровден на Синята могила на махала Трънски рът. Някога празникът бил организиран от Ангел Тошев – готвач на курбаните. Сега служенето е прекъснато, поради обезлюдяването на махалата. Информатори си спомнят, че докато се правели и триете оброка на Петровден и канели един и същи свещеник, той тръгвал първо в два чеса след обяд от този оброк – тук първо служел, след това – в четири служел на оброка в Габровница и чак в шест започвала службата в селото.

По разкази на: Божидар Иванов Минев, р. 1946 г. в Игнатица, пенсионер, работил като механик. Поддържа родов оброк „Игнатешкия кръст” при Черепишкия манастир./ Гълъбин Димитров Иванов, р. 1945 г. в Игнатица, пенсионер, поддържа оброка на Петровден в м. Ливагето./ Камена Илиева Николова, р. 1936 г. в Игнатица, пенсионер, работила като готвачка./ Мария Василева Минева, р. 1951 г. Поддържа със своя съпруг родов оброк на Игнатешкия кръст при Черепишкия манастир./ Павлина Величкова Вутова, р. 1956 г. в Еленов дол, от 1975 г. е в Игнатица – тук е омъжена, живее до църквата и се грижи за нея./ Цветан Петров Вутов, р. 1950 г. в Игнатица, животновъд – дарил шиле за курбан на Гергьовден.

Информатори / Автори
Калина Тодорова, "Оброци и оброчни дейности по Искърското дефиле", 2016

Истории от Игнатица