Игнатица


Пазителите на селото, махалите и родовете


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Опазеното село

Оброк на Ивановден в центъра на Игнатица – махалата Копанина. Два оброчни знака – отлят циментов кръст 0,50/0,50 м., нов и до него, счупен, старият – кръстче от бигор с приблизителни размери 0,30/0,30 м. Разположени са до частни дворове под улица. До тях е засадена липова фиданка.
Оброк на Сретение Господне – Игнатешки кръст до Черепишкия манастир. Стар каменен паметник, завършващ с ковано метално кръстче.
До 2000 г. оброкът е обслужван от Иван Минов и още няколко човека от Игнатица, които са се редували – курбан е правен всяка година без прекъсване и по време на комунистическото управление, макар понякога да са имали спънки. „Баща ми даваше – той е свикнал от некога как са даваше – помна го. И после вече като почина 2000 г. и ние с жената викаме: „Ей, дай да дадеме…” и оттогава пък ние с нея даваме.” – споделя Божидар Минов.
Оброк на Гергьовден в двора на църквата – м. Черквището за целото село. Оброчният знак е каменен паметник, висок 1,60 м, завършващ с кръст и надпис на лицевата страна: „СВЕТИ+ГЕОРГИ ПОДАРИЛИ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГРИГОР ЛУКАНОВ ЛУКАНЪ ВАСИЛОВ”. Сега оброчището е в двора на храма „Св. Игнатий Богоносец”, който е парково изграден на няколко тераси.
Оброк в Преслап на Герман. Оброкът е в селото, върху могилка до пътя. Три оброчни кръста до липа, посадена от Иван Минов и оградени с дървена ограда.
 Популярен израз в селото е: „Върти, върти Въртоломее, удари, удари, Германе, до Кутлова нива!”. През последната година жертвата – овен е даден от семейство Пешеви, които отглеждат повече от 160 овце в махала Преслап. Готви се на самото място – за курбана се редуват от махалата, в която все още има овчари. По традиция се дава голямо животно – овен, овца, а на оброка се събират над сто човека. 
Оброк „Св. Св. Константин и Елена” – на Войчов лаг. Стар оброк на махалата, който не се прави от 20 години. Причината е пълното обезлюдяване на Войчов лаг.
Оброк в м. Салкин гроб на Спасовден. На място е разкрито богато българско средновековно селище и неговия некропол – тук са изровени скелети и сребърни накити, които са характерни за X в. Находките от това средновековно селище датират от IX до края на XIV в. (Николов 1996). Стар оброк с оброчен камък.
Оброк на Св. Тройца – Петдесетница в м. Атанас. В местността има лозя – пътят за Зверино. Честването е през лятото, събират се много хора и много деца. Общата трапеза се реди на земята, а оброкът и курбанът се поддържат от махалата.
Оброк в Каменица на Св. Дух. Оброкът е поддържан от махалата. Общите трапези са на групи около кръста – на земята. Само последната година не е правен, защото е починала жената, която давала курбана.
Оброк на Русалския четвъртък на Градешки дел. Голяма махала, извън селото – стар оброк, който се намира в двора на необитаема сега къща.
Оброк на Петровден в селото на Ливадища – Горната махала. Два оброчни знака – стар кръст (0,40/0,40) и подновена плоча с три релефни кръста на лицевата страна и надпис: „ДАР НА СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ ОТ МАХАЛА ЛИВАДИЩА”.
Оброк на Петровден на махала Габровница. Някога голяма махала, с основно училище, от която днес са останали малко обитаеми къщи. Оброкът е покрит с навес „като парклисче – човешки ръст височина”, което преди 7-8 годи е препокрито и подновено пак на доброволни начала.Парклисчето е до пътя в страни от бившето училище, в двора на което може да се види красиво вековно дъбово дърво.
Оброк на Петровден на Синята могила на махала Трънски рът. Някога празникът бил организиран от Ангел Тошев – готвач на курбаните. Сега служенето е прекъснато, поради обезлюдяването на махалата. Информатори си спомнят, че докато се правели и триете оброка на Петровден и канели един и същи свещеник, той тръгвал първо в 14.00 от този оброк – тук първо служел, след това – в 16.00 ч. служел на оброка в Габровница и чак в 18.00 започвала службата в селото.
Оброк на Горещците (Св. Св. Кирик и Юлита) на Бърдото. Оброчище на висока могила със запазен оброчен камък. Служба не се прави.
Оброк  на Мария Магдалена в м. Чертъж. Оброчните знаци – два кръста са на една от трите тракийски могилки до вековен бук пред стара круша. Пред оброка – засадена от Иван Минов липа. Малък кръст от бигор долу до каманан кръст с размери 0,50/0,30 м с надпис:”ПОДАРЪКЪ НА СВ М МАГДАЛЕНА ОТ ГЕОРГИ И Т. МА (не се чете – б.м.) ЕВИ И КАМЕН И  МИТО ИВАНОВИ ПИРОНКОВИ”. Оброкът е през лятото – по време на сенокоса и затова мнозина преспивали направо на поляните около него. Мястото е красиво и обзороно.
Оброк на Илинден в Рътовете. Там е имало махала и от нея бил поддържан оброкът, а сега има вили – те дават курбаните. Има запазен оброчен камък, около който се образува общата трапеза на земята.
Оброк на Петковден в Чуй петел. Запазени два оброчни кръста – малък стар кръст от бигор и циментов кръст (0,75/0,50 м), поставен от Иван Минов с надпис: „СВ. ПЕТКА 1993”.  Около кръстовете има оградка.  Някогашната махала, разположена на това място, е напълно обезлюдена, но въпреки това на оброка служенето продължава. Курбанът се дава от нейни жители, преселили се в централното селище след обезлюдяването й. Готви се на място, реди се обща трапеза, попът кади – „както си е на всеки оброк”.
Оброкът на Вардища е прекъснат и днес не се служи.
Оброк на Архангеловден в м. Бъртониски дол. Оброкът е почти в селото, в долния край и хората от тази махала го поддържат и дават курбан.

Информатори / Автори
Калина Тодорова, "Оброци и оброчни дейности по Искърското дефиле", 2016

Истории от Игнатица