Фотоарх...

Игнатица


Фоторазказ за Игнатица - ХХ век


Категория : Фотоархив
photo

Фоторазказ за Игнатица - ХХ век

Фотоархив на Петър Каменов Вутов - общественик и краевед, активист на Туристическото дружество в Игнатица.

Истории от Игнатица