Игнатица


Легенди и предания за Игнатица


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Легенди и предания за Игнатица

Гълъбин Димитров Иванов, р. 10 май 1945 г. в Игнатица разказва затова как някога, по време на чумата, хората заорали селото с два вола близнаци и направили оброк - един от най-старите, почитан и днес от общо 18-те селски оброка; за ковача Игнат, хубавата Игнатица и мето на селото; как бил възобновен оброкаът на Петровден в Ливадище. 6 май 2016 г. записала Калина Тодорова.

Истории от Игнатица