Оряхово


Възрожденската църква „Свети Георги”


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Възрожденската църква „Свети Георги”

Възрожденската църква „Св. Георги” в гр. Оряхово е паметник на културата с национално значение от 1980 г. Построена е през 1837 г. и е от рядко срещания в Северозападна България архитектурен тип трикорабна базилика.
    Според османските закони нов храм не може да се строи, особено в селище, което е било превзето с щурм. Християните срещат трудности, но успяват да се сдобият с нови църкви.
    Оряхово не е изключение. Търговецът Ницол Николаев и Димитър Векиларов, който е на служба при мюлтезима (висш данъчен чиновник) Молла Мутиш, се заемат да изградят църква. Успяват да съберат средства и да осигурят терен на края на чаршията. Строежът започва без разрешение от властите. Впоследствие двамата са арестувани, но успяват да се сдобият с позволението. Наложено е ограничение храмът да бъде вкопан и без купол. За сметка на това църквата има богата вътрешна украса. Тя е трикорабна базилика със седловиден покрив с еднакво високи тавани. На средния кораб отговаря полукръгла апсида от изток. Трите кораба са разделени с колони. Иконостасът е леко вдаден навътре, което оптически удължава храма. Украсен е с позлатена дърворезба. Оформен е по класическия за епохата модел: има висок цокъл, над него е поясът от големите икони, над тях в два реда са подредени малките, а най-отгоре е кръстът. Иконите са изработвани в дълъг период от време и носят чертите на Тетевенската, Самоковската и Дебърската школа. През 1864 г. са направени промени в архитектурния план на храма. Построена е камбанария, добавени са купол, емпория и външен нартекс. По-късно църквата е откопана. Заради промените в климата в нартекса е построен параклис (днес не съществува). Зографисвана е два пъти – през 1887 и 1927-1928 г.
    Известно е, че на 25.ХІІ.1837 г. в „Св. Георги” е служена литургия, но няма данни кога е станало освещаването. Не се знае и кои са били първите свещеници в храма. Известни по име са тези след 1850 г.: поп Кръстьо от Враца, поп Станкул, поп Митракий, поп Димитър от с. Вълчедръм, иконом Христо Иванов от Етрополе, протойерей Иван Опров, Александър Янков. От 1874 г. свещеник е и учителят Георги Лазаров от Тетевен. Начело на църковната община по време на борбите за независима църква е протосингел Алипий от Дупница.  В нея влизат още Хр. Иванов, Ив. Опров, Ал. Янков, учителят Тома Младенов от Лом, чорбаджията Цеко Вълчев от с. Еница, търговецът Андрей Лулчев от Копривщица, Стоян Иванов, Георги Недялков, Илия Ангелов.
    От 1981 до 2007 г. църквата „Св. Георги” не е действаща. Извършена е реставрация на сградата, иконостаса и някои от стенописите.

Информатори / Автори
Деница Петрова/Свети места, 2009

Истории от Оряхово