Дългогодишната учителка, литерато...

Оряхово


Моите спомени за Оряхово


Категория : Моята история / нашата история
photo

Моите спомени за Оряхово

Дългогодишната учителка, литераторката Василка Цачева е родена и изразстнала в Оряхово, учителствала в родния си град на младини, след това живее и работи в Бяла Слатина, където е председател на краеведско дружество "Сребрения". Разказва за порядките в някогашно Оряхово, исторически и културни забележителности, детски спомени за славното минало на града до свещената река Дунав.

Информатори / Автори
Василка Цачева, председател на краеведско дружество "Сребрения" - гр. Бяла Слатина

Истории от Оряхово