Дядо Параскев (Любчо) Кръстев Станев разказва детски спомен за изложение на юници в селото

...

Горни Вадин


Дядо Параскев (Любчо) Кръстев Станев разказва детски спомен - Разказ по снимка


Категория : Моята история / нашата история
photo

Детски спомен

Дядо Параскев (Любчо) Кръстев Станев разказва детски спомен за изложение на юници в селото

Автори/Информатори:

Параскев (Любчо) Кръстев Станев, р. 1938 г. в Горни Вадин

Истории от Горни Вадин