Разказ на Ли...

Горни Вадин


Спомен за Калуш


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Спомен за Калуш

Разказ на Лиляна Кирова Каменова, р. 1947 г., която участвала на събора в Белоградчик през 1968 г., откъдето е и снимката на групата от Горни Вадин.

Истории от Горни Вадин