Разкази ...

Горни Вадин


Нишката на живота - родилни обичаи


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Нишката на живота - родилни, сватбени и погребални обичаи

Разкази на Цвета Димитрова Петкова, р. 1931 г.; Младин Григоров Станев, р. 1928 г.; Серафимка Станкова Линкова, р. 1946 г.; Паун Стамболийски Георгиев, р. 1941 г., Параскев (Любчо) Кръстев Станев, р. 1938 г.; Красимир Митков Кръстев, р.1960 г.; Трифон Иванов Трифонов, р. 1946 г., Георги Цветанов, р. 1948 г.; Димитрина Цветанова Тодорова, р. 1948 г.; Риза Кръстева, р. 1949 г.; Латинка Крумова Ангелова, р. 1950 г.; Румяна Христова Кодрова, р. 1949 г.; Незабравка Любенова Петрова, р. 1960 г.; Спасен Георгиева, р. 1948 г.; Екатерина Трифонова, р. 1949 г.; Любомир Цветонов Паскалев, р. 1950 г.; Мая Петрова Димитрова, р. 1960 г.

Истории от Горни Вадин