Горни Вадин


Баба Цека прави Герман


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Баба Цека прави Герман

Баба Цека (Цвета Димитрова Петкова, р. 1931 г.) , още като дете научила от своята майка как се прави Герман и сама участвала в обичая за дъжд, характерен за Вадините. В Долни Вадин това било традиция в голяма суша - Германът погребвали в "порой". Преди десетелиятия, когато в Горни Вадин решили да възсатовят традицията, тя се върнала в детските си спомени, за да направи Герман от глина и да разкаже за обредните действия и атрибути. При нашата експедиция през 2017 г. баба Цека, докато правеше  Герман по всичките правила - така, както го помни и знае - моделира го само с ръце и една клечка, без помощта на инструменти, ни разказа интересни моменти и случки от детството и младостта си, от живота си край река Дунав.

Истории от Горни Вадин