Разка...

Руска Бела


Иван Велин разказва за Ботевия четник Никола Нанов


Категория : Моята история / нашата история
photo

Иван Велин разказва за ботевия четник Никола Нанов

  Разказ на журналиста Иван Христов Иванов - Иван Велин, р. 1936 г., който е направил собствено проучване по темата за Ботевия четник.  14 юни 2017г., с. Руска Бела, зап. Калина Тодорова.