Споме...

Руска Бела


Родови истории - спомените на Жана Босева


Категория : Моята история / нашата история
photo

Родови истории - спомените на Жана Босева

Спомените на Жана Босва, записани в с. Руска Бела, юни 2017 г., зап. Калина Тодорова.