Спомени...

Руска Бела


Журналистът Иван Велин разказва родови истории


Категория : Моята история / нашата история
photo

Журналистът Иван Велин разказва родови истории

Спомени и разкази на Иван Христов Иванов - Иван Велин, р. 1936 г.,  14 юни 2017г., с. Руска Бела, зап. Калина Тодорова.