Руска Бела


Спомен за селското стопанство


Категория : Откак се е село заселило
photo

Спомен за селското стопанство

Спомени и разкази на Никола Иванов Николов, р. 1932 г., бивш кмет, събрал архивни материали за написване история на селото. 14 юни 2017г., с. Руска Бела, зап. Калина Тодорова.