Малки истории

Докато разказват, хората често вмъкват, така – между другото, в пътеката на голямата история, една или друга малка история – миниатюра, разказ в разказа – няколко изречения, казани в отговор на мой въпрос, пояснение или просто хрумка. Наричам ги „бисери”...

Докато разказват, хората често вмъкват, така – между другото, в пътеката на голямата история, една или друга малка история – миниатюра, разказ в разказа – няколко изречения, казани в отговор на мой въпрос, пояснение или просто хрумка. Наричам ги „бисери”...