Малорад


Калинка гърло болело - народна песен, изпята от Гена Винарска


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Калинка гърло болело - народна песен, изпята от Гена Винарска

Калинка гърло боляло, леле, Калинка гърло боляло,
тръгнала  билки  да бере, леле, тръгнала билки да бере.
Измина поле широко, леле, измина поле широко,
настана гора зелена, леле, настана гора зелена.
Сред гора дърво високо, леле, сред гора дърво високо,
под  дърво бистър кладенец, леле, под  дърво бистър кладенец.
Калинка вода ожадня, леле, Калинка вода ожадня,
наведе се вода да пие, леле, наведе се вода да пие.
Овчар се викна провикна, леле, овчар се викна провикна:
- Не пий Калинке таз вода, леле, не пий Калинке таз вода,
тази се вода не пие, леле, тази се вода не пие –
снощи татари минаха, леле, снощи татари минаха,
кърваво татарче носеха, леле, кърваво татарче носеха,
люти му рани миеха, леле, люти му рани миеха.
Калинка овчар не слуша, леле, калинка овчар не слуша –
наведе се вода да пие, леле, наведе се вода да пие,
люто я гърло заболя, леле, люто я гърло заболя.
Викна Калинка да плаче, леле, викна калинка да плаче:
- Проклет  да е и триклет, леле, проклет да е и триклет,
който овчари не слуша, леле, който овчари не слуша!