Разказв...

Синьо бърдо


Сватба


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Сватба

Разказват Райна Ганчова Нинова, р. 1933 г., Тошка Маринова Велчева, р. 1935 г., Цветана Иванова Ганчева, р. 1938 г., Ангелина Иванова Мановска, р. 1936 г., Йордана Кузманова Дилова, р. 1939 г., Иван Димитров Гълъбарски, р. 1942 г., Мария Йорданова Петкова, р. 1943 г., Къна Георгиева Нинова, р. 1940 г., Веса Мишева Милева, р.1945 г. и Венелин Йорданов Велчев, р. 1965 г.

Движението

В село имаше разходка. Или както ние го наричахме – „движението“. И започваше от Нисторови и стигаше до Цековци. Там задължително пристигаха всяка мома и ерген вечерно време. И дори се водеха „на отчет“ – коя мома е отсъствала, кой ерген… Влюбените отиваха и се хващат: отива той при момата, разхождат са и така са знае кой ерген с коя мома. И влюбените, за които се знае, че ще завършат тая разходка с брак, имаше дори обичай, та я изпраща. Обаче другите моми си ходеха така – на групички и като си тръгнеха от селото на тия групички – кой в източния край, кой в северния, кой в другия край и започваха песните! В нашия край имаше много моми и като стигнеха до дедо Йоло Дилов, и като започнеха да пеят – сичко слуша! Немаше радио, немаше високоговорител… След това ония от Юрковската махала – Миленка на леля Йордана – почваха па те! Даже оттатък – Сръбската махала, се чуваха тия песни. Това беше разходката! 

Истории от Синьо бърдо