Фотографиите са от читалищния архив...

Синьо бърдо


Фоторазказ за Синьо бърдо - ХХ век


Категория : Фотоархив
photo

Фоторазказ за Синьо бърдо - ХХ век

Фотографиите са от читалищния архив и личните албуми на самодейци и активисти.

Истории от Синьо бърдо