На снимката: оброчен кръст в м. Дър...

Синьо бърдо


Оброците на синьобръждани


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Оброците на синьобръждани

На снимката: оброчен кръст в м. Дърветата - оброк на Димитровден, подновен

Разказват Райна Ганчова Нинова, р. 1933 г., Тошка Маринова Велчева, р. 1935 г., Цветана Иванова Ганчева, р. 1938 г., Ангелина Иванова Мановска, р. 1936 г., Йордана Кузманова Дилова, р. 1939 г., Иван Димитров Гълъбарски, р. 1942 г., Мария Йорданова Петкова, р. 1943 г., Къна Георгиева Нинова, р. 1940 г., Веса Мишева Милева, р.1945 г. и Венелин Йорданов Велчев, р. 1965 г.

Истории от Синьо бърдо