...

Синьо бърдо


ЦЪФНАЛА Е РУЖА В ГРАДИНА


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

ЦЪФНАЛА Е РУЖА В ГРАДИНА

ЦЪФНАЛА Е РУЖА В ГРАДИНА,
а под ружа - мома Севдалина -
на ръце й пиле соколово:
пръсти чупи, та го храна храни,
сълзи рони, та го вода пои
и на пиле тихом говори:
- Ой ми пиле, пиле соколово,
не те храня в очи да ме гледаш,
най те храня далек да те пратя.
Далек да те пратя - в гора зелена,
при мойто братче Дамянчо:
кой му връзва лютите рани,
кой му водица студена носи?
ЦЪФНАЛА Е РУЖА В ГРАДИНА – изпяла Цена Данова, с. Синьо бърдо, Врачанско.

Истории от Синьо бърдо