...

Липница


Дядо Христо разказва защо е кръстен на баща си


Категория : Моята история / нашата история
photo

Дядо Христо разказва защо е кръстен на баща си

Информатори / Автори
Разказ на Христо Христов Николчев, р. 1935 г.

Истории от Липница