Липница


ОБРОЧИЩА


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

ОБРОЧИЩА

Оброчището се намира в местността Тепето на 1 км. източно - оброчен камък с кръст в близост до дърво - бук, който днес е почти изгорял. Оброкът е общоселски. Този камък е извозен до горе с два чифта биволи. Той е даден подарък на селото от Христо Цветков от рода Руловци-Ристаците, които са преселници от село Градешница и от тетевенеца Тихол Цветков. Поставен е, за да се правят пред него молебени за дъжд. При продължителна суша на камъка излизало цялото село. Готвело се в големи котли и след обяд в запрегната каруца поставяли нещо като сандък и няколко жени с клюмнали глави оплаквали умрял Герман от суша за киша. Присъствал обезателно и свещеник. Колело се за курбан агне на Илинден. За последен път на оброчището е правен курбан през 2007 година.

Другото оброчище се намира в местността Стърчи крак на 2 км. южно. Почитало се на "Св. св. Константин и Елена" . Оброкът е общоселски. В близост до оброчния камък – плоча, без надпис - е имало върба и кладенец - чешма. За курбан се е колело агне. Правен е курбан за дъжд. За последен път на оброчището е правен курбан през 2007 година.

В местността Старите лозя на 3 км. западно също има оброк на "Св. Св. Константин и Елена". На оброчището е имало кръст без надпис. Оброчището е било общоселско и се е правил курбан срещу градушка и за плодородие. Колел се е овен. За последен път на оброчището е правен курбан - 1926 г.

Последните две оброчни места са унищожени - в местностите Стърчи крак и Старите лозя. Има само спомен за тях.

Недалеч от Стария път за Враца /стар римски път, наричан по-късно Мидхадпашовия път/ над р. Бързина в местността Прапора се намира гробът на Ботевия четник Стоян Войвода от с. Казанка, Старозагорско. Нарича се Стоянов гроб. Богдан Николов пише, че Стоян Войвода е загинал в бой с турците още на 18 май (ст. ст.) 1876 г. Мястото се нарича още и Оброка. Било е оброк на Костадиновден. На този ден в началото на миналия век се е правело молебен, свирила е музика и се е събирало "мало и голямо" от Липница, Алтимир, Ботево, Бързина и Рогозен. Наскоро след Освобождението Тодор Христов Даскалов издига камък - паметник на героя, издялан от майстор Кирко. На западната страна на паметника четем: “В памет на поборник Ст. Вой. Стара Загора от четата на Христо Ботев.“

Информатори / Автори
Галина Христова - Читалище "Отец Паисий" - с. Липница

Истории от Липница