Фотогра...

Липница


Из миналото на Липница - ХХ век - фоторазказ


Категория : Фотоархив
photo

Из миналото на Липница - ХХ век - фоторазказ

Фотографиите са от читалищния архив и личните архиви на учители и самодейци, събрани от библиотекаря Галя Георгиева Христова по време на нашите теренни обиколки през м. март и април на 2017 г., юни и юли 2018 г.

Истории от Липница