...

Липница


За Старото село и преместването на Липница, новите улици, къщи и обществени сгради


Категория : Откак се е село заселило
photo

За Старото село и преместването на Липница, новите улици, къщи и обществени сгради

Информатори / Автори
Разказ на Георги Димитров Белински, р. 1948 г., журналист и краевед

Истории от Липница