...

Липница


Легенди и предания - за името на селото, местности, оброци и вековни дървета


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Легенди и предания - за името на селото, местности, оброци и вековни дървета

Информатори / Автори
Тошка Петрова Дилчева - Воиславова, р. 1932 г. в Алтимир, дългогодишен учител

Истории от Липница