...

Козлодуй


Плаващите воденици и валцовите мелници на Сабадош


Категория : Откак се е село заселило
photo

Плаващите воденици и валцовите мелници на Сабадош

Информатори / Автори
Разказ на Венелин Сабадошев, наследник на мелницата в Козлодуй

Истории от Козлодуй