...

Козлодуй


Фоторазказ за живота през втората половина на ХХ век - из историята на ТКЗС


Категория : Фотоархив
photo

Фоторазказ за живота през втората половина на ХХ век - из историята на ТКЗС

Информатори / Автори
Из личния архив на Катинка Цветанова Савова, р. 1950 г. от рода Бънкови

Истории от Козлодуй