...

Козлодуй


Оня свят


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Оня свят - представи, вярвания и обичаи на власите, свързани със задгробния живот

Информатори / Автори
Разказва Катинка Цветанова Савова, р. 1950 г. от рода Бънкови

Истории от Козлодуй