Козлодуй


Гергьовден, Петровден и събора на 30 май


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Гергьовден, Петровден и събора на 30-и май

Разказ на Латинка Христова Митрева, р. 1933 г., гр. Козлодуй
 
В навечерието на Гергьовден – това е на 5 май – татко ше прегне каруцата, ше се окачиме аз и дечицата наши тука и тръгваме на нивата да береме млечок. Една билка, която я берехме в навечерието на Гергьовден и я кичехме по шиите на животните – кравите, овцете, козите – да имат повече млеко тази очакващата година.
Баба пускаше непременно, това беше по задължение – да пусне на терасата едно бяло платно и едно червено. На терасата. Задължително!
На всяко агне се поставя венче на главата. Кади се преди да се заколи – на живо. И се прави курбан тогава. Като бях съвсем малка. После се забрави тая история, колеха се 2 агнета. Разменят си гостувания в рода. Примерно решават – таа година решават догодина на кой род ше им гостуват на тоа празник – от другото село.И най-много се събират на Гергьовден, Великден и на 30-и май – сборове. Тука, на Козлодуй се събираха сичките родове на 30 май – ето там, дето е стадиона, отзад се разпъваха едни големи черги, месалите и там всичко сяда. Там по едно агне се кърши. И който и да мине, непознат: „Сядай тука!“. Вино имаше. Шест отделни естради – тука беше по три дни и по три нощи. На 30 май родовете се събират от цяла България, че и от чужбина. Там се спеше – на пристанището – Козлодуйски бряг. Носеха по цели бъчви бяло вино и се разказваха истории на родовете, откак се помнат. И най-малките са насядали и слушат.
***
Ще ви кажа за празниците. Петровден как празнуваме: ние имаме, двора ни е в овощни дръвчета, изпълнен, голям. За Петровден баба имаше наречена избрана една хубава ябълка. И като почне да бере – не остава една ябълка в дървото. Сичко се обира!
- На Петровден?
- На Петровден. И почва – от първата къща – до последната – са раздава, да има благодат!
- По една ябълка?
- По много ябълки – на сека къща носи, на цялата улица.

Информатори / Автори
Разказ на Латинка Христова Митрева, р. 1933 г., гр. Козлодуй

Истории от Козлодуй