Духовата музика - XX век - емблемат...

Наследство


Духовата музика - XX век - емблемата на Северозападна България


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Духовата музика - XX век - емблемата на Северозападна България

Духовата музика - XX век - емблемата на Северозападна България  : Тринадесета регионална краеведска конференция: Враца, 24 ноември 2016 г.: Сборник материали /  Състав. Калина Тодорова ; Лит. ред. Бойка Лозанска . - Враца : Регион. библ. Христо Ботев, 2017 . - 204 с.: с ил., портр. ; 21 см . -  (Наследство)

   Изд. с финанс. подкрепа на Община Враца- общ. фонд "Култура". На кор. : Оряховският военен духов оркестър на Дико Илиев.

Истории от Наследство