Лик


Църквата "Св. Атанасий"


Категория : Фотоархив
photo

Църквата *Св. Атанасий*

Открита и осветена е в 1882 година.

Главни организатори за изграждането ѝ са: Цоло Йончов Пеловски и Георги Ивков. Техни поддържници и съмишленица са Нецо Бояджията, Георги Манчовски, Гето Мишов, Михайл Марков, Тодор Брешков.

Църквата е трикорабна, построена на 200 кв. м. площ. Със своите размери и строително изпълнение представлява и днес една уникална сграда, издигната от камък, с дебелина на зидовете почти един метър. Частите са отделени с монолитни каменни колони, наричани „диван диреци“. За колоните, както и за ъгловите камъни, има легенда, че са извозвани от хората в селото със специална каруца с три чифта биволи от местности, разположени по реките, минаващи през селището (Поройница, Бърложница и Лишка). Колелата и са били изрязани от дъбово дърво - горун. Оттам идва и прякорът на хората от този род, участвали в извозването - Горунете. Покривът е изграден според тогавашните направи и е покрит с плочи. Има едно голямо и 12 малки вътрешни кубета. Освен местните хора, в строежа са участвали майстори и от други места, от с. Калугерово, Ботевградско били братята Тодор и Станчо Кавгадарийски.