Враца - забележителности


Змейова дупка


Категория : Откак се е село заселило
photo

Змейова дупка - красавицата на подземния свят

На територията на Природен парк „Врачански Балкан” има над петстотин пещери и пропасти. Най-популярни са Леденика, Темната дупка, Змейова дупка, Хайдушка пропаст, Калната пропаст, Соколската дупка.

Пещерата, с любопитното наименование Змейова дупка и чудноватите скални образувания е разположена на около четири километра югозападно от Бистрец към Биволарски връх. От входа й започва 50-метрова леко наклонена пропаст, от която се отваря стъпаловидно разположена зала, разделена на две. По пода има дълбоки езерца, а най-голямото от тях е украсено от три каменни лилии. Стените са червеникави и бодливи от кристали, а сводът е изпълнен с бели и червеникави образувания. Пещерняците я определят като „една от красавиците на подземния свят на България”. Попада в границите на резерват „Врачански карст” и е обявена за защитен обект.

За пещерата се разказват различни легенди, най-разпространената сред местните я определя като обиталище на крилат светещ змей, който отвлича хубавици от седенките и хората по селските мегдани, и ги донася на крилете си тук. Змейов камик е името на скалата пред пещерата. За нея се знае, че тук кацал крилатият "планински цар" , веднага щом излезе от пещерата, за да огледа цялата околност.

Информатори / Автори
Калина Тодорова/ Из „Топонимия на Природен парк „Врачански Балкан”, 2014

Истории от Враца - забележителности