Из личния архив на сем. Босилкови

Бърдарски геран


Миналото на Бърдаре в един семеен албум


Категория : Фотоархив
photo

Ирина Босилкова прелиства стария албум

Из личния архив на сем. Босилкови

Истории от Бърдарски геран