Царевец


Две жътварски песни, пети от баба Нешка Христова


Категория : Вярвания и традиции / песни

Две жътварски песни, пети от баба Нешка Христова

СЛЪНЦЕТО ТРЕПКА ДА ЗАЙДЕ, ИИИИ!

- Задевай мъжко детенце - иии,

я айде, снао, върви си, ииии!

Умеси бели пугачи, иии,

и заколи тлъсти пауне, ииии,

наготви гозби секакви, ииии,

и наброй бели грушове, ииии!

Да гостим наще жътваре - иии,

да им наброим бели грушове, ииии!

 

ТАМ, ДЕК СЛЪНЦЕ ЗАОЖДА,

там е равно равнине.

В равнинето има рудина

и в рудината - езеро.

На езеро Драгана отишла,

студена вода да налее.

Налела Драгана, однела

до самодивско игрище,

до кираджийско пладнище.

Седнала Драгана да опчине,

легнала, та ми заспала.

Гявол й коса разплита.

Ангел Драгани думаше:

- Ставай ми, ставай, Драгано,

гявол ти коса разплита!

СЛЪНЦЕТО ТРЕПКА ДА ЗАЙДЕ - непубликувана -  1975г., с.Царевец, Врачанско. Зап. К.Кънчов от Нешка Христова, р.1914г. Кънчо Кънчев – личен архив.

ТАМ, ДЕК СЛЪНЦЕ ЗАОЖДА – непубликувана - 1975г., с.Царевец, Врачанско. Зап. К. Кънчев от Нешка Христова, р.1914г. Кънчо Кънчев – личен архив.

 

Истории от Царевец