...

Долна Бешовица


Спомен за моя съпруг - художникът Цветан Цонев


Категория : Моята история / нашата история
photo

Спомен за моя съпруг - художникът Цветан Цонев

Автори/Информатори:

Разказва Венета Генова Пенова - Цонова, р. 1942 г.