Синьо бърдо


ЦЪФНАЛА Е РУЖА В ГРАДИНА


Категория : Вярвания и традиции / песни

ЦЪФНАЛА Е РУЖА В ГРАДИНА

ЦЪФНАЛА Е РУЖА В ГРАДИНА,

а под ружа - мома Севдалина -

на ръце й пиле соколово:

пръсти чупи, та го храна храни,

сълзи рони, та го вода пои

и на пиле тихом говори:

- Ой ми пиле, пиле соколово,

не те храня в очи да ме гледаш,

най те храня далек да те пратя.

Далек да те пратя - в гора зелена,

при мойто братче Дамянчо:

кой му връзва лютите рани,

кой му водица студена носи?

ЦЪФНАЛА Е РУЖА В ГРАДИНА – изпяла Цена Данова, с. Синьо бърдо, Врачанско.

Истории от Синьо бърдо