...

Козлодуй


Ветеранът дядо Цветан Тодоров пее и разказва за войната


Категория : Моята история / нашата история
photo

Ветеранът дядо Тачикъ - Цветан Тодоров пее и разказва за войната

Автори/Информатори:

Разказва Цветан Василев Тодоров, р. 18.Х. 1923 г./6.III.2017 г., гр. Козлодуй, зап. Калина Тодорова

Истории от Козлодуй