...

Козлодуй


Строеж на къща, обичаят "Дигане на гред"


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Строеж на къща - обичаят *Дигане на гред*

Автори/Информатори:

Разказва Катинка Цветанова Савова, р. 1950 г. от рода Бънкови

Истории от Козлодуй