...

Вировско


КАК СЕ Е ЗАСЕЛИЛО СЕЛО ВИРОВСКО


Категория : Откак се е село заселило
photo

КАК СЕ Е ЗАСЕЛИЛО СЕЛО ВИРОВСКО

Кога и как са се появили първите заселници във Вировско не може точно да се каже, но народната памет е съхранила две предания, според които това се случило преди повече от 400 години.
Първото предание разказва, че някой си дядо Сивчо тръгнал със своето семейство от балканските села да търси плодородна земя, която да обработва и да изхранва семейството си. Омръзнал му тежкият непосилен труд в Балкана, малкото земица, която с много мъки и пот облагородявал, а тя така и не раждала. Решил той да търси своя късмет долу в полето. Натоварил семейството си и оскъдната покъщнина и тръгнали…
Изморени от пътища, гладни и жадни, балканджиите спрели на почивка до един извор. Водата била бистра и студена, полето равно и широко зеленеело. И случило се тъй, че на това място до извора младата му жена добила мъжка рожба. Зарадвали се те, че на такова божие място дошло на бял свят, пък и накъде да вървят с новороденото и решили да поостанат. Направил колиба Сивчо, започнал да обработва земята, а тя да ражда богато и пребогато. Хубаво заживели и вече не се сещали да търсят друго място - та къде ще намерят такъв благодат като този?!
Не след дълго дошли и други хора, заселили се и други семейства и образували село.
Кръстили селото Вировско - на името на извора, който бил много голям и приличал на вир.
Според другото предание, дядо Йончо от село Радовене дошъл с многобройната си челяд и добитък по тия места и пръв заселил Вировско.
Не от добро напуснал роден дом и село той и тръгнал да търси на север добруване. Из селата по поречието на река Искър се понесли тревожни слухове за предстоящи бунтове в този край. Било в навечерието на Чипровското въстание. Стреснали се хората - страхували се от гнева на турците. Изплашил се и дядо Йончо, земожен селянин, и решил да тръгне на север да търси места, диви и неопитомени, дето не е стъпвал човешки крак.
Така един ден, като пресекли гъста и непроходима гора, той и хората му попаднали на чудна земя, с пълноводни извори и чисти вирове по малката река. Харесали преселниците този божи благодат и решили да се заселят тук окончателно. Те поставили началото на днешното Вировско.
И днес в землището на селото съществува местност, наречена  “Йончова поляна”.

Информатори / Автори
Ц. Стефанов / Из "Крал-баир", 2000