Наследство


Пътища към новото време – градската и селската култура в модерна следосвобожденска България


Категория : Моята история / нашата история
photo

Пътища към новото време – градската и селската култура в модерна следосвобожденска България

Сборникът съдържа материали от Шестнадесетата регионална краеведска конференция  „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, проведена на 20 ноември 2019 година с организатори Регионална библиотека „Христо Ботев” и Регионално управление на образованието – Враца и представя разработките на археолози, историци, етнографи, езиковеди, научни работници, студенти, учители, ученици, краеведи и читалищни дейци.
„Пътища към новото време – градската и селската култура в модерна следосвобожденска България“” е темата, която събира за пореден път съмишленици от цяла Северозападна България – представители на архиви, музеи, библиотеки, читалища и младите краеведи от училищата и университетите.
В тридесет проучвания, свързани с полагане основите на модерното здравеопазване и образование, пощенските съобщения, модните тенденции в областта на облеклото и обществения живот, архитектурата и строителството, ролята на читалищата и театрите, развитието на железниците, дарителството и оброците е представен животът в Българския Северозапад от края на XIX и началото на XX в. Акцент в разработките са духовните градежи. Част от статиите и съобщенията са посветени на личности, които за съвременника са лицата на промяната, лицата на нова България. „Дейността на първите общински дейци след Освобождението e недостижим образец за предана обществена и народополезна дейност“ не само в големите градове. Преди столетие ентусиазмът и любовта на хората да градят, да създават, да даряват, всички заедно да се обединяват в името на дадена кауза, превръщат самите градежи в символи – послания към бъдното.

Истории от Наследство