Наследство


Дунав - път през времето, мост между светове


Категория : Моята история / нашата история
photo

Дунав - път през времето, мост между светове

Дунав - път през времето, мост между светове : Четиринадесета регионална краеведска конференция Враца, 15 ноември 2017 г.: Сборник материали /  Състав. Калина Тодорова . - Враца : Регионална библ. "Христо Ботев", 2018 . - 232 с.: с ил. ; 21 см . -  (Наследство)
Съдържа м-ли от ХIV Регион. краев. конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето".

Истории от Наследство