Наследство


Дунав - път през времето, мост между светове


Категория : Моята история / нашата история
photo

Дунав - път през времето, мост между светове

Дунав - път през времето, мост между светове : Четиринадесета регионална краеведска конференция Враца, 15 ноември 2017 г.: Сборник материали /  Състав. Калина Тодорова . - Враца : Регионална библ. "Христо Ботев", 2018 . - 232 с.: с ил. ; 21 см . -  (Наследство)
Съдържа м-ли от ХIV Регион. краев. конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето".
 
Сборникът съдържа материали от Четиринадесетата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, проведена на 15 ноември 2017 година, с организатори Регионална библиотека„Христо Ботев“ и Регионално управление на образованието – Враца, и представя разработките на археолози, историци, етнографи, хореографи, езиковеди, учители, ученици, краеведи и читалищни дейци.
„Дунав – път през времето, мост между светове“ – различни гледни точки към една вечна тема, поредното предизвикателство и празник за изследователите от Северозападна България: възходът на големите дунавски градове – Видин, Лом, Оряхово, пренесеният „по реката европейски стил” в архитектурата, образованието и книгоразпространението, търговията, модата, градоустройството, науката и изкуството… Историята и съдбата на видни революционери, търговци, предприемачи и общественици, творци, свързани с великата река. Ежедневието и празникът на хората, за които Дунав не е само митологема, а „реката на живота“ и в буквалния, и в сакралния смисъл. Пореден поглед към стотиците измерения на Дунав, тема, неизчерпаема и пълноводна като самата река.

Истории от Наследство