Челопек


ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ


Категория : Откак се е село заселило

От къщата-музей „Баба Илийца“ тръгват две туристически пътеки, изградени със съдействието на кметство Челопек и Мемориален комплекс “Ботев път“ с доброволния труд на хората от селото.
      Първата е „Погледец”, изградена през 2003 г. Тя минава по ул. „Погледец“, където е била къщата на семейство Пена /Илийца/ и Илия Цветкови, през красива гориста местност на врачанската планина и стига до лобното място на Ботевия четник Перо Херцеговинеца в местността “Кривульо”. Дълга е 800 метра и се изминава за 40 минути. В края на пътеката се намира туристическият заслон „Погледец“. Живописното място предлага възможност за краткотраен отдих преди да се поеме по тясна камениста пътечка до местността „Погледец“, свързана с посещението на Иван Вазов. От стръмната издадена напред скала като на длан се вижда цялото село.
   Оттук пътят продължава към връх „Околчица“.
    Втората екопътека,се спуска от музея на баба Илийца на североизток към историческата местност “Рашов дол” над с. Люти брод. Това може би е най-красивия път във врачанската планина. Гледката към Искърския пролом е изумителна. Погледът спира на един истински природен феномен – няколко реда отвесни скални стени, които се спускат към Искър – това са Ритлите, наречени така заради приликата с ритли на кола. От Високата поляна пътят се вие в югозападна посока до Промката. Тук под отвесната скала Чуклето, продължава пътечката за Рашов дол. Тя слиза надолу из стръмния дол и за десетина минути се стига до мястото, където през 1876 г., при опит да се прехвърлят от другата страна на реката, са убити дванадесет Ботеви четници, водени от Георги Апостолов.
    Оттук през моста на река Искър, пътят продължава към Черепишкия манастир.

Информатори / Автори
Цветана Евгениева, журналист, кореспондент на БТА/ Челопек - природният олтар, 2019