Бистрешки манастир


...Момите и ергените се кръстосваха... - спомените на леля Милка от Кулата


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

...Момите и ергените се кръстосваха... - спомените на леля Милка от Кулата

Аз от дете идвам тука. И съм идвала, докато го развалиха… Дарих овца миналата година.
- Защо я дари тази овца? - КТ
- За здраве на семейството, за децата ми и за всички – за цялата Кулата, и за целия окръг и за здраве на българския народ. Моя си е, лично моя си е овцата.
- Ти от дете си идвала тук и си спомняш? - КТ
- О, тук беше почерняло от народ. И се пречестваха хората. Хората постеха четиринайсе дена и тука си се отслужваше службата – каквото требва там по църковните канони и идваше Кулата, Бистрец, Бели извор, от Краводер идваха тука… И после доле на поляната ставаше веселбата – музиката свиреше… Тук се запознаваха момите и ергените и се кръстосваха от едно село в другото… Така беше: бистрешките ергени харесваха куленск`и  моми, кленск`и  ергени харесваха бистрешки моми… Ние с Кулата, Бистрец и Нефела сме си като едно задружно семейство.
- За втора година даряваш овца. Как реши или просто…? - КТ
- Абе яз отдавна си мислех да си давам така поне една. Добре, ама миналата година сина ми са случи в рейса дето са блъсна в спирката на надлеза там на „Дъбника” и си дойде и вика: „Майко, давай една овца курбан!” Абе викам: „Я отдавна са кана, ама сега щом са случи на тебе...” – та беше паднал в рейса вътре, ма те малко беха травмите му, не беше с много травми…
- Ти вярваш ли, че св. Иван тука ще му помогне? - КТ
- Аз си вярвам. Християнка съм и вярвам за всички светии: и за свети Йоан, и за света Богородица…
- А ти знаеш ли легендата, че тука е бил свети Иван Рилски? Чула ли сия тая легенда? - КТ
- Чула съм я, но точно подробности не помна…

Милка Петкова Александрова, р. 1938 г. в с. Кулата (сега квартал на Враца). 15.VІІІ.2011 г., Бистрешки манастир, зап. Калина Тодорова. Архив „Краезнание” – РБ „Христо Ботев” – Враца. Публикува се за първи път.

И като деца ни караха да постим. На 14-и август са запоства – на 28-и и т,ва… Бели извор, Краводер, Нефела, Кулата, Бистрец – Това беше светиня! Светиня беше! От най-малкото до най-големото – тук са изнизваше цялата Кула. Редко оставаше некоя жена с малко дете или некой възрастен да не може да излезне. Тогава, както каза тя, пеша се излизаше. По земен път, натоварени с торбите с колаците, у кошниците – кокошката и плодовете. Христина както каза – каквото е дала земята, сичко се носи – любеници, грозде, чушки, домати… Сичко. И като наредеха колаците – от тук сега къде е заградено, даже още Славчо къде прави сега курбана – от там чак до другата къща, защото старата къща, където… – килия ли се водеше, беше продълговата – сега по-хубави къщи са направили, с тераски… Ама тогава така. И там вареха чорба – по няколко казана. И си носеха панички… (На църквата – КТ) и оттука имаше врата – и от двете страни – по двама попове пречистяваха хората. Толкова много са постеше и са спазваше тоя празник!

Иванке, а ти помниш ли кога са ожени Георги Ванков и Ненка – имаше една от Брестовците – много красиво момиче? Ние бехме дечорлига. По едно и също време се ожениха – Георги Ванков, а тая е женена не знам у кои хора, ама е тука до стринка Еленка Цецината – тука, у комшийски двор е женена таа от Бистрец, от Брестовците… Тя беше много хубаво момиче едно… - МПА

    - Спомням си… от Брестовците. - ИАП
    - Така – и какво с това момиче? - КТ
    - Не знам какво беше станало: като се ожениха и беха застанали на олтара и им беха сложили по една сребърна пара на челото. Боледуваха ли от нещо, какво ли? Докато тра`я целата черква тия двете невести млади, невести – току що се беха оженили…
    - Повече за деца ги водат. Баба Дана – и она така. Требва специално четене попа да й напраи. Даже вечерта идат. - ХНИ
    - Това на 28-и, така ли? - КТ
    - Предната вечер. - ХНИ
    - За деца ходат? - КТ
    - Преди да се празника сутринта открие, вечерта требва да пренощуват там – попа чете един път, сутринта – още един път и чък после на това требва да се пречести сама. Нещо там я вкарва – да се пречести. - ХНИ
    - Това на манастира. Така ли? - КТ
    - Да. - ХНИ
    - За какво се прави това? - КТ
    - За дечорлия. За рожби. - ХНИ
    - Значи затова се прави… - КТ
    - Затова – за рожбици! - ХНИ

Милка Петкова Александрова, р. 1938 г. в Кулата, Христина Николова Иванова, р. 1940 г. в Кулата, Иванка Ангерова Павлова, р. 1936 г. в Кулата. Враца, кв. Кулата, 18.VІ.2013 г., зап. Калина Тодорова. Архив „Краезнание” – РБ „Христо Ботев” – Враца. Публикува се за първи път.

 

Автори/Информатори:

Клина Тодорова/ "Рилският Чудотворец и Бистрешкият манастир", 2013

Истории от Бистрешки манастир