Руска Бела


Спомен за селското стопанство


Категория : Откак се е село заселило
photo

Спомен за селското стопанство

Спомени и разкази на Никола Иванов Николов, р. 1932 г., бивш кмет, събрал архивни материали за написване история на селото. 14 юни 2017г., с. Руска Бела, зап. Калина Тодорова.

 

Истории от Руска Бела