Руска Бела


Спомени и разкази за миналото на селото, местности, личности и събития


Категория : Откак се е село заселило
photo

Спомени и разкази за миналото на селото, местности, личности и събития

Спомени и разкази на Никола Иванов Николов, р. 1932 г., бивш кмет, събрал архивни материали за написване история на селото. 14 юни 2017г., с. Руска Бела, зап. Калина Тодорова.

Истории от Руска Бела